Aflastningstjenesten "LOTUS" har et samarbejde med Kommunens Hjemmepleje, der kan henvise
den pårørende til Aflastningstjenesten. Det økononiske grundlag for Lotus er tilskud fra
Næstved Kommunes § 18 Frivillighedspuljen.

Aflastningstjenesten startede i 2003 med det formål at tilbyde aflastning af pårørende, der passer
meget syge eller demente ægtefæller / forældre i eget hjem.

De pårørende kan oså selv via nærværende hjemmeside eller via kontaktoplysninger i vores
brochure rette henvendelse til Aflastningstjenesten "LOTUS".

Pårørende, der vælger at passe en syg person i eget hjem, er ofte meget bundet til hjemmet. Vi
tilbyder normalt op til 3 timers aflastning om ugen hovedsagligt i dagtimerne. Den pårørende får
herved et pusterum, som den pårørende kan benytte til at handle, sove, motionere eller noget helt andet.

Formålet med dette tilbud er at give den pårørende et frirum væk fra hjemmet, mens en erfaren,
ansvarbevidst frivillig person er i hjemmet.

Personen har tavshedspligt.

Tilbuddet er gratis.